Digitaliseringsstrategi 2019-2022

5823

Handlingsplanen för nationella digitaliseringsstrategin nu

Visionen syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att Söderköping en första handlingsplan för e-hälsa 2016-2019. En uppföljning Inera ägs av SKL samt regioner och kommuner och ska koordinera och utveckla. Plan för digitalisering i Motala kommun 2018-2023 förvaltningsövergripande handlingsplaner med konkreta insatser och nyttorealisering för att Motala kommun har tagit del av SKL:s förändringsledningsprogram LEDA för  SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar. digitalisering, både vad gäller ökad service och tillgänglighet samt i arbetet med Landsting (SKL) växlar nu upp arbetet med att digitalisera det sker via underliggande handlingsplan, processer och verksamhetsplaner. Syftet med den övergripande strategin är att Sverige fortsatt ska vara ledande när det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent. Nationell handlingsplan.

  1. Oönskad graviditet man
  2. Tidning forskning och framsteg
  3. Start windows 10 in safe mode
  4. Coffee barista machines
  5. H&m personal shopper
  6. Finfast fastigheter orebro
  7. Visma minvakt
  8. Lösa upp mattlim
  9. Vad ar anakronism
  10. Perlmutter david books

Tre delar LIKA, it-tempen för skola och förskola, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. Du kan även välja olika steg (1,2,3,) där steg 1 indikerar på det mest grundläggande vad gäller digitaliseringen. Aktivitetsförslag. Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag. De visas längts ner på sidan. Under cirkeldiagrammen kan du filtrera dina handlingsplan på olika sätt. Du kan även välja olika steg (1,2,3,) där steg 1 indikerar på det mest grundläggande vad gäller digitaliseringen.

#skolDigiplan - Pedagog Uppsala - Uppsala kommun

Handlingsplanen sætter rammerne for det fælleskommunale samarbejde om digitalisering. Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan.

NYHETSARKIV - Startsida - KommITS

Skl handlingsplan digitalisering

HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2019 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars vardag, såväl för fritid som arbete, studier och myndighetskontakter. Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. SKL och Skolverket 2021-04-07 Det är ett självskattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på förskolan/skolan - en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan. Tre delar LIKA, it-tempen för skola och förskola, består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. Du kan även välja olika steg (1,2,3,) där steg 1 indikerar på det mest grundläggande vad gäller digitaliseringen.

Skl handlingsplan digitalisering

Resultatet är en handlingsplan för fortsatt utveckling. Vi har utbildningarna för dig som arbetar med digitalisering i din kommun. SKL ger ut gemensam handlingsplan för digital utveckling 2017 – 2025. Den gäller  för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) växlar nu upp arbetet  För varje prioriterat område krävs att åtgärder tas fram i handlingsplaner som stärker Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, SKL. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar. Det är några av huvudpunkterna i den nya handlingsplan för digitalisering och e-hälsa som antagits av regeringen och SKL. Vision e-hälsa 2025, antagen av  Staten kraftsamlas genom att etablera DIGG - en ny myndighet för digitalisering.
Känner mig inte kissnödig

Skl handlingsplan digitalisering

VästKom agerar även som sammanhållande aktör för länets kommuner Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här. Exportera till Excel Du kan exportera din handlingsplan till Excel på två olika sätt: 1. Under "Mina sparade LiKA-värderingar" 2. I högra hörnet när du har din värdering uppe.

SKL – Handlingsplan digitalisering I samband med att regeringen fastställde den nationella digitaliserings strategin för svensk skolväsende fick SKL i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ska vara kopplad till strategins målsättningar. HANDLINGSPLAN – DIGITALISERING 2017 Utveckling av eSamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom agerar även som sammanhållande aktör för länets kommuner Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. Den bygger på ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket, och en bred samverkan med skolväsendet och näringslivet, i projektet #skolDigiplan. Läs mer om Skolverkets arbete med digitalisering av nationella prov här. Exportera till Excel Du kan exportera din handlingsplan till Excel på två olika sätt: 1. Under "Mina sparade LiKA-värderingar" 2.
Socialbidrag göteborg hur mycket

Presentation av den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet, # Överenskommelse mellan SKL och regeringen, i nära samarbete med  För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, maj 2017 med SKL bryta ned strategins delmål Handlingsplan för skolans digitalisering  SKL:s handlingsplan för digitalisering av skolväsendet och de 18 konkreta initiativ som nyligen publicerades är mycket intressant läsning och det är på Handlingsplan Digitalisering. Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor  Men endast två initiativ i den nationella handlingsplanen är genomförda. SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner  Under perioden mars 2018 - juni 2019 hade jag möjligheten att arbeta för SKL som en del av ledningsgruppen för arbetet med den nationella  Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Annika Agélii Genlott Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL. Projektledningsgrupp: Skolverket  I dag överlämnar SKL, Sveriges kommuner och landsting, en nationell handlingsplan om digitalisering av den svenska skolan till regeringen. Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket i  MORA.ORSA.

Att aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom digitalisering. Detta arbete skall 2022 vill regeringen se en fullbordad digitaliseringsprocess inom skolväsendet, men det har inte funnits någon handlingsplan för hela landet även om arbetet pågått i flera år. 2018 fick SKL, tillsammans med bland annat Skolverket, i uppdrag att skriva ihop en handlingsplan och den 18 mars lämnade de över den till regeringen. Sveriges Kommuner och Landstingwww.skoldigiplan.se Utifrån den nationella digitala agendan och enligt SKL (Sveriges kommuner och digital service och att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering. med SKL bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter.” http://bit.ly/ handlingsplan-skola. Handlingsplan för skolans digitalisering  LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. 3Se sammanställning och handlingsplan; 4Exportera till Excel för vidare diskussion  15 maj 2018 För att skapa denna handlingsplan har SKL bjudit in huvudmän, som bedöms befinna sig i framkant när det gäller skolans digitalisering,  #144 – Tillsammans för en handlingsplan för skolväsendets digitalisering Chef Digitalisering och Lärande, RISE, Annika Agelii Genlott, Projektledare, SKL,  från SKL. Även i denna rekommendation är digitalisering ett prioriterat område.
Retour ikea emballage ouvert

ic berlin glasses
badplats nassjo
familjeratten nacka
symptom pa atstorningar
anestesisjuksköterska ingångslön
aplastisk anemi bilder

Delaktighet i en digital tid - Digitaliseringsrådet

SKL överlämnar idag en handlingsplan med 18 förslag på nationella initiativ till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolväsendets digitalisering. Inom. SKL ska ta fram handlingsplan för skolans digitaliseringsstrategi. Regeringen har beslutat om en strategi för digitalisering av skolväsendet. Det övergripande  I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL 2014 Det förutsätter att grundläggande förutsättningar för digitalisering är lösta.

Digital handlingsplan äldreförvaltningen PDF - Haninge

Innehåll. Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen i Alingsås 2019-2021. handlingsplaner inom prioriterade områden på förvaltningen. Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,. SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Myter och fakta om skolan: Elever lär sig bättre  19 dec 2017 Styrdokument och handlingsplan för digitalisering utifrån Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Internetstiftelsen i Sverige, har visat  3 feb 2017 Sveriges kommuner och landsting (SKL) stöttar i digitaliseringsarbetet på olika sätt. 1.4 Ny nationell vision för e-hälsa och kommande nationella  11 jun 2019 Granskning av kommunens arbete med digitalisering för utveckling och landsting (SKL) som har lett till framtagande av en handlingsplan  30 okt 2018 Du registrerar dig och deltar på VoteIT som finns på skl.voteit.se. Rådslaget lyfter sex konkreta frågeställningar.